A A A

AKTUALNOŚCI

 • Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego informuje:

   

   

   

  Instrukcja krok po kroku rejestracji w Systemie Rejestracji Szkół


  Przypominamy, że system ruszył od 1.09.2015 (na razie z lekkimi kłopotami) i ma służyć, na razie, do zapisów szkół do zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

   

  W przyszłości ma być podstawową stroną z informacjami na temat naszej działalności, łącznie z komunikatami imprez i innymi aktywnościami. Ponieważ rozpoczęcie rejestracji, szczególnie na nowo powstałym portalu, jest kłopotliwe, podajemy Państwu instrukcję "krok po kroku" opracowaną przez twórców strony. Mam nadzieję, że informacje w niej zawarte pomogą w starcie.

   

  Namawiamy do jak najszybszego zarejestrowania się w SRS

   

  instrukcja rejestracji w SRS

   

   

  źródło: SZS


   


   

   

   

  Zarząd Powiatowego Związku Sportowego ustalił składki na rok szkolny 2019/20120. Każda szkoła biorąca udział w systemie sportowym SZS zobowiązana jest do opłacenia wpisowego w wysokości:

   

  - szkoła do 200 osób - 100 zł.

   

  - szkoła powyżej 200 osób - 200 zł.

   

   

   

  Wpłata winna być dokonana do dnia 1.10.2019 r. na konto PSZS:

   

  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hrubieszowie
  ul. Listopadowa 12
  22-500 Hrubieszów

   

   

  Nr konta

  Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Hrubieszowie

  35 2030 0045 1110 0000 0256 4640

   

  Szkoły, które nie dokonały wpłaty nie będą dopuszczone do zawodów powiatowych.

   

   

   


   

   

  Przypominamy, że najpóźniej na dwa dni przed zawodami powiatowymi w danej dyscyplinie opiekun każdego zespołu zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi zawodów drogą elektroniczną imienne zgłoszenie sporządzone na właściwym druku.

   

  Regulamin ogólny PSZS w Hrubieszowie:


  punkt 3.

  Przed zawodami (minimum dwa dni) opiekun każdego zespołu zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi zawodów imienne zgłoszenie sporządzone na właściwym druku (drogą elektroniczną na adres e-mail: szshrubieszow@gmail.com). W dniu zawodów dołączyć oryginalne zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły. Nie dostarczenie zgłoszenia w terminie spowoduje nie dopuszczenie do zawodów.

   

   


   

   

   

  Zawody powiatowe SZS organizowane są dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.